درباره ما


بصورت رسمی فعالیت از سال 1385 در زمینه های ذیل آغاز و با توجه به سرلوحه قرار دادن فعاليت قانونمند و منسجم در راستای اهداف، از همان ابتدا با عضويت در نظام مهندسی، مجامع صنفی و نظارتی، همچنین بهره گیری از افراد متخصص و باتجربه، و مشاوره با افراد تراز اول تلاش نموده فعالیتی متفاوت و با کيفيت و البته اقتصادی فراهم آورده شود.

تولید پوشاک
تجارت و بازرگانی


ديدگاه ما از فعاليت، ايجاد جامعه ای توسعه يافته ميباشد که در آن بتوان سهم عمده ای از خدمات و فعاليت های جامعه را بصورت گسترده پياده سازی نمود..


Copyright © 2013-2017 All Rights Reserved         www.MoosefiD.com        info@MoosefiD.com