واردات کالا


از مجموعه خدمات، فعالیت در زمینه های بازرگانی و واردات کالا در موارد گسترده می باشد که با بهره گیری از کارشناسان و مشاوران مجرب و باتجربه، با امید به خدا اعتبار و موفقیت حاصل گشته است.

فعالیت هایی نظیر:
  • تجارت و واردات پوشاک
  • تجارت و واردات کریستال، چینی و بلور و لوازم آشپزخانه

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 
Copyright © 2013-2017 All Rights Reserved         www.MoosefiD.com        info@MoosefiD.com